Dolina při rěce

Wulkotnje! Wjeselimoj so jara, zo sće knihu přečitali!

 

Nadźijamoj so, zo sće při tym runje telko wjesela měli kaž mój při zhotowjenju.
Mamoj za was hišće mału překwajenku:

Tutón raz smój za was krasny wumolowanski wobraz z doliny při rěce přihotowałoj. Kak by było: Wy nam prajiće, kak je so wam kniha lubiła, a mój připósćelemoj wam wumolowanski wobraz hnydom z mejlku? To by naju jara wjeseliło. 😀

Měj dźak za twoju sprawnosć.
Što móžemoj hišće polěpšić?
Danke für die Ehrlichkeit.
Was können wir noch besser machen?
Wulkotnje, to naju wjeseli!
Prošu napisaj tola k naju knize krótki posudk (recensiju) - to namaj jara dale pomha!
Wunderbar, das freut uns!
Sei bitte so lieb und schrieb uns eine Bewertung - uns hilft das sehr weiter!
Dźakujemoj so ći za twój feedback, to namaj jara dale pomha!
Na kotru mejlkowu adresu směmoj wumolowanku pósłać?
Wir danke Dir für dein Feedback, uns hilft das sehr weiter!
An welche Mailadresse dürfen wir dir das Ausmalbild senden?

Wo mni a Branku

Lubina a Branko Hajduk

Pisam hižo dlěje hač dwaceći lět dźěćace knihi a słuchohry. Dotal sym wjele serbsce wudawała a moje wulkotne swěty natwarjeć móhła. Branko je mje k tomu pohnuwał, moje teksty tež do druhich krajow přinjesć a tak je přišło, zo nětko w dźewjeć rěčach wudawamoj. Najradšo jěm tołčeny wows a rady tež serbšćinu wuwučuju.

Lubina Hajduk-Veljkovićowa a jeje stawiza

Wjeselu so na twoju powěsć!

Měj dźak, zo sy na tutej internetnej stronje! To je woprawdźe wulkotnje. Hdyž chceš, słuchaj na naju podcast, sćěhuj naju w socialnych medijach abo napisaj namaj powěsć. Wotmołwimoj na kóždu powěsć!

Zaćišće z naju žiwjenja: