Přehlad wšitkich twórbow | Übersicht aller Werke

Moje knihi | Meine Bücher

 • prěnje jejko (Erstes Ei – Gedichtband), swójske wudaće z Madleńku Šołćic, 1998, 53 str.
 • pjatk haperleje (Am Freitag im April – Gedichtband), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 1998, 64 str.
 • Wurywanki (Ausgrabungen – Theaterstück), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2001, 72 str.
  awtoraj: Lubina und Dušan Hajduk-Veljković
 • Ćipka w lěsu (Das Küken im Wald – Kinderbuch), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2004, 56 str.
 • Pawčina złósće (Das Spinnennetz der Bosheit – Krimi), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2006, 206 str.
 • Dyrdomdej mjez swětami (Abenteuer zwischen den Welten – Comics), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2007, 21 str.
  awtoraj: Lubina und Dušan Hajduk-Veljković; rysowar: Dragan Bosnić
 • Juliana (Kinderbuch), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2007, 132 str.
 • Cuze zynki (Fremde Töne – Erzählband), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2009, 176 str.
  awtoraj: Lubina und Dušan Hajduk-Veljković
 • Saperliška (Unterrichtswerk zur Erweiterung des Wortschatzes für Grundschüler), Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t./ Rěčny centrum Witaj 2010, 63 str.
 • W putach Čorneho pana (Im Bann des schwarzen Fürsten – Fantasy für Kinder), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2011, 176 str.
 • Za wšě pady přećelki! (Für alle Fälle Freundinnen – Pferdebuch), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2014, 188 str.
 • Kak to jenož praju? (Sag es besser, Unterrichtswerk zur Erweiterung des Wortschatzes), Ludowe nakładnistwo Domowina| Domowina – Zwjazk Łužiskich Serbow z.t./ Rěčny centrum WITAJ 2017, 144 str.
 • Módre buny (Blaue Bohnen – Krimi), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2017, 210 str.
 • Mali přećeljo – Dolina při rěce 1 (Fünf Freunde – Das Tal am Fluss 1 – zweisprachiges Kinderbuch), nakładnistwo Veles, Lipsk 2021
 • Lute překwapjenki – Dolina při rěce 2 (Lauter Überraschungen – Das Tal am Fluss 2 – zweisprachiges Kinderbuch), nakładnistwo Veles, Lipsk 2021
 • Chaos w konjencu (Chaos im Pferdestall – Pferdebuch), Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2022, 188 str.
 • Je skónčnje nalěćo? – Dolina při rěce 3 (Ist endlich Frühling? – Das Tal am Fluss 3 – zweisprachiges Kinderbuch), nakładnistwo Veles, Lipsk 2022
 • Won do swěta – Dolina při rěce 4 (Hinaus in die Welt – Das Tal am Fluss 4 – zweisprachiges Kinderbuch), nakładnistwo Veles, Lipsk 2022
 • W dalinach swětnišća | Štom wšěch časow. Płomjo-edicija (In den Weiten des Weltraums | Der Zeitenbaum – Edition der Kinderzeitschrift Płomjo), nakładnistwo Domowina, Budyšin 2023, 92 str. 

Słuchohry za Serbski rozhłós | Hörspiele für den sorbischen Rundfunk

 • 2005 Mysle chwatnje zalětuja
 • 2006 Šumjenje (kriminalka)
 • 2007 Pokład na hrodźe (dyrdomdejska słuchohra)
 • 2008 Přikaz (utopiska słuchohra)
 • 2009 Princesna, mała kaž palčica (bajkowa słuchohra)
 • 2010 Odysseus we Łužicy (wjeselohra)
 • 2010 Naša śota z Ameriki (wjeselohra, delnjoserbsce)
 • 2011 Blind date (za dorosćenych)
 • 2012 Posledni zmij (fantastiska słuchohra)
 • 2013 Žabjaca krej (fantastiska słuchohra)
 • 2014 Nowa wutšoba (za dorosćenych, delnjoserbsce)
 • 2015 Pokradnjeny sněh (adwentne woknješko w štyrjoch pokročowanjach)
 • 2016 Hodowna hwězda (adwentne woknješko w štyrjoch pokročowanjach)
 • 2017 Zakuzłane dźěćetko (adwentne woknješka w štyrjoch pokročowanjach)
 • 2018 Kuzłarske recepty (fantastiska słuchohra)
 • 2019 Swět za durjemi (zymska słuchohra, tež jako CD wušła)
 • 2022 Rubježnik Rumbo a Naša woda (bajkojta słuchohra)

  Powědančka | Erzählungen

  • Wjelča zyma, w antologiji “Žadyn happy-end”, LND Budyšin, 2001
  • Donjebjesspěće, w antologiji “Wobraz ze skibami”, LND Budyšin, 2001
  • Paternoster, w zběrce “Paternoster. Teksty młodych awtorow”, LND Budyšin, 2003
  • Magnolije, Rozhlad 7/2004
  • Led Zeppelin, Rozhlad 8/2005
  • Ponticonfector, SN 15.11.2005
  • Hodowna stawizna, SN 23.12.2005
  • Legenda, Rozhlad 3/2006
  • Psychohygiena, SN 7/2006
  • Mjezyhra, Rozhlad 9/2006
  • Hodowna stawizna, SN 12/2006
  • Kontakt, w zběrce “Paternoster 2”, LND Budyšin, 2006
  • Tyzka, Rozhlad 5/2007
  • Made in Taiwan, SN 17.8.2007
  • Hodowna stawizna, SN 12/2007
  • Blanka Baruch, Rozhlad 5/2008
  • Jenož něšto dnjow, Rozhlad 9/2008
  • Druhe žiwjenje, w antologiji “Cyblowe suknički”, LND Budyšin, 2008
  • Slubjeny, w antologiji “Drohe hody, tuni štom”; LND Budyšin, 2011
  • Błažijowe hody w protyce na lěto 2014; LND Budyšin, 2013
  • Moja přećelka w protyce na lěto 2015; LND Budyšin, 2014
  • Terra interior, w protyce na lěto 2016; LND Budyšin, 2015
  • Argentinska smjerć, w protyce na lěto 2017; LND Budyšin, 2016
  • Djongo longo, Rozhlad 5/2017
  • Moje ličby, w protyce na lěto 2018; LND Budyšin, 2017
  • We wočomaj tigra, w antologiji “Mlóče”, LND Budyšin, 2017
  • Daloko, daloko preč, w protyce na lěto 2019; LND Budyšin, 2018
  • Jejko z Beskidow, w čitance “Hura, prózdniny!”, LND Budyšin, 2018
  • Swět na koži, w protyce na lěto 2020; LND Budyšin, 2019
  • Poskitk, w protyce na lěto 2021; LND Budyšin, 2020
  • Lětni hósć, w antologiji “Susodźa”, LND Budyšin, 2020
  • Štož je było, w antologiji “Susodźa”, LND Budyšin, 2020
  • Stary hród, w protyce na lěto 2023, LND Budyšin, 2022
  • Haj, moja wutroba, w antologiji “Prěni raz”, LND Budyšin, 2023

   Dźiwadłowe hry | Theaterstücke

   • 1999 Wurywanki (zhromadnje z Dušanom)
   • 2008 Dobre ranje (za klankodźiwadło)
   • 2012 W putach Čorneho pana (za serbske dźěćace a młodźinske dźiwadło, po swojim romanje)
   • 2023 Na tamnym boku měsačka (wo beat-skupinje Hercy)

    Serije w Płomjenju | Serien in der Kinderzeitschrift “Płomjo”

    • comic Jank a Hanka pola piratow. W pokročowanjach, z rysowankami Dragana Bosnića.
    • 2005-2006 Dyrdomdeje na łuce. Wo dožiwjenjach někotrych zwěrjatkow.
    • 2006 wjacore bajki
    • 2007 comicowa serija Dyrdomdeje z potworami. Z rysowankami Matthiasa Seifferta.
    • 2008-2009 Na našej dróze. Dožiwjenja Katki, Leńki a Stanija pola Ambroša, kiž ma wulku zahrodu a wjele časa.
    • 2010-2011 Njewšědne počinki Mudrakec dźěda. Mudrakec dźěd je jara wunamakawy, jenož zo so chětro wjele nimo kuli.
    • 2012-2013 W dalinach swětnišća. Lizka a Danko dožiwitaj zhromadnje z kompjuterom Zinju wšelake dožiwjenja w dalinach swětnišća.
    • 2014-2015 W dolinje při rěce. Dyrdomdeje myški Měrki, myški Piwki, šwinca Hynca, zajaca Zubaka a sowy Hłowy na łuce a w lěsu.
    • 2016-2017 Štom wšěch časow. Pućowanja Lindy a Miloša po zašłosći a přichodźe, z pomocu magiskeho duba.
    • 2018-2019 Naš mały statok. Pjeć zwěrjatkow dožiwi tajke a wonajke dźiwnostki na wopušćenym statoku.
    • 2020-2021 Wječor w zwěrjencu. Što stawa so wječor po zawrjenju w zwěrjencu?
    • 2022-2023 Rubježnik Rumbo
    • 2024-2025 Kuzłarska šula

     Rěčne hry a wuknjenske wideja| Sprachspiele und Lernvideos

     • 2001: Super bis, přełožk, ELI (hra z prašenjemi a so hodźacymi wotmołwami)
     • 2002: Skoč abo kroč, z rysowankami Dragana Bosnića (wobšěrny kwiz k wědźe wo Serbach a serbšćinje, wudał je ju Serbski gymnazij Budyšin)

      Přełožene dźiwadłowe hry | Übersetzte Theaterstücke

      • 2003: Federico Garcia Lorca “Dźiwnuška Šewcowa”
      • 2003: Charles Dickens “Hodowna stawizna “
      • 2004: Thornton Wilder “Naše městačko”
      • 2005: Carlo Goldoni “Słužownik dweju knjezow”
      • 2006: Miro Gavran “Nowy muž pytany”
      • 2007: Bernard Slade “Stajnje zaso w nalěću”
      • 2008: Curt Flatow “Maćerka je najlěpša”
      • 2008: Neil LaBute “Tołsta lubosć”
      • 2009: Gunter Antrak “Muška”
      • 2011: Stephan C. Lack “Zasypani”
      • 2011: Peter Dehler “Artur a Čorny ryćer”
      • 2014: “Mały wódny muž” a “Dźěći třoch kralow”
      • 2015: Miro Gavran “Nic so smjeć”
      • 2016: Jana Voosen “Makojčka”
      • 2017: Enver Husičić “Raketa”
      • 2019: Carla Niewöhner “Wopušćeny dom”
      • 2020: Daniel Ratthei “Greta”
      • 2020: Thomas Steinke “Horce plincy”
      • 2022: Daniel Ratthei “Pink Guerilla”

      Přełožene knihi a słuchohry | Übersetzte Bücher und Hörspiele

      • Ivan Kušan: Koko a operacija Barbarossa, Ludowe nakładnistwo Domowina 2001, 200 str.
      • Dušan Radović: Kapitan John Piplfoks (słuchohra)
      • Beata Mičerlichowa: Mortwa w grobli, Ludowe nakładnistwo Domowina 2013, 198 str.
      • Jasminka Petrović: Lěćo za započatkarjow, Ludowe nakładnistwo Domowina 2017, 144 str.
      • Otfried Preußler: Mała wjera, nakładnistwo Veles 2024, 112 str.